SAP ECCSAP SCMSAP IBPSAP Fiori ve Yeni TeknolojilerSAP Destek Merkezi

SAP Fiori ve Yeni Teknolojiler

Abap / Fiori Uygulama Geliştirme

Günümüzde kullanıcı deneyimine yeni bir yaklaşım getiren mobil uygulamalar, iş süreçlerinin zamandan ve mekândan bağımsız olarak yönetilebilmesini sağlayan avantajları beraberinde getiriyor. SAP Fiori, SAP ile yönetilen iş süreçlerinde, özellikle üst yönetim kademesinde aynı avantajları yakalayabilmenize yardımcı oluyor. Onay süreçleri, SAP Fiori üzerinde ve tamamen kurumunuza özel arayüz tasarımları ile hız kazanıyor.

SAP kullanan kurumlara özel, platform bağımsız yeni uygulama geliştirme platformu SAP Fiori, SAP’nin kullanıcı arayüzlerini ve yönetimsel fonksiyonlarını kullanıcı deneyimi (UX) açısından bir üst seviyeye taşıyabilmenize olanak tanıyor. SAT ve SAS, masraf ve seyahat gibi yönetim onayı gerektiren tüm süreçleri günümüzün UX alışkanlıklarına uygun hale getirmek SAP Fiori ile artık çok daha kolay...

500’den fazla hazır uygulama

Platform bağımsız bir geliştirme ortamı sunan SAP Fiori, kurumunuzun kendine özgü ve standart SAP ekranlarına kavuşmasını sağlıyor. Mobil cihazlar başta olmak üzere HTML5 tabanlı tüm internet tarayıcılar üzerinde sorunsuz SAP erişimi vaat eden SAP Fiori, kendi uygulamalarınızı kolayca tasarlayabilmeniz için 500’ün üzerinde referans uygulama sunuyor. Bu hazır uygulamalardan birini seçerek veya uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran tasarım kılavuzlarından yararlanarak kendi SAP ekranlarınızı hızla tasarlayabilirisiniz.

Lisans ücreti yok
IT altyapısında SAP çalışan kurumların kendine özgü yönetim arayüzlerini oluşturabilmeleri (arayüz tasarımı) için tasarlanan SAP Fiori platformu, daha önceki SAP Syclo’dan farklı olarak istemci başına lisans ücreti gerektirmiyor. SAP Fiori’nin kurulumunun yapılabilmesi için yalnızca SAP’nin 7.31 ve 7.40 sürümlerine sahip olmak yeterli... SAP 7.31’den daha eski sürümlere sahip kurumlar için gerekli olan yükseltme (upgrade) hizmeti ise yine S4C'nin deneyimli SAP ekibi tarafından sunuluyor.

Tasarım kılavuzları

SAP Fiori platformu üzerinde kurumların daha yaratıcı olabilmesini ve ihtiyaç duydukları yönetim ekranlarını hızla oluşturabilmelerini sağlayan tasarım kılavuzları (SAP Fiori Design Guidelines); seçilmiş şablonlar, uygulama öğeleri, bağlantılar ve kontroller ile uygulama geliştirme süreçlerini kısaltıyor. SAP Fiori platformu üzerinde, daha az zaman ve efor harcayarak kurumunuza özel uygulamaları hızla geliştirebilirsiniz.

SAP HANA entegrasyonu
Büyük miktardaki verinin anlık olarak işlenebilmesini sağlayan ‘in-memory’ teknolojili SAP HANA platformunun SAP Fiori ile entegre edilebilmesi, bugüne kadar bu platformda sunulan yönetimsel kullanıcı deneyimini (UX) geliştiriyor. SAP Business Suite uygulamaları gibi çözümler, SAP Fiori sayesinde tüm iş süreçlerinde kişiselleştirilmiş ve ‘rol temelli’ (role-based) kullanıcı deneyimi sunuyor. SAP Fiori ile gerçek zamanlı kullanıcı deneyimi birden fazla cihaza (mobil ve masaüstü platformlar) yayılıyor.

Yeni Teknolojiler

Hana Cloud Platform Industry 4.0 IOT

Hana Cloud Platform

HANA Cloud Platform, içerisinde uygulama geliştirmek, barındırmak ve yönetmek için birçok farklı hizmeti barındıran bulut tabanlı bir platformdur. Endüstri standartlarında, açık ve modüler bir yapıya sahiptir. Son zamanlarda SAP’nin bulut stratejisindeki kilit ürün konumundadır. Temel amacı herhangi bir donanım gerektirmeden, kurulum karmaşası yaşatmadan, hızlı bir şekilde uygulama geliştirilebilmesi için gerekli araçları sağlamaktır. Bu uygulamalar mevcut bulut ve şirket içi sistemlere entegre ya da tamamen bağımsız uygulamalar olabilir. Sunulan araçlar sayesinde, sadece geliştirmek istediğiniz uygulamanın kendisine ve iş süreçlerinizdeki katkısına odaklanabiliyorsunuz. Diğer teknik bariyerlerden kurtulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla daha çevik bir geliştirme sürecine sahip olarak, daha yenilikçi ve rekabetçi hale gelebiliyorsunuz. İki haftalık aralarla güncellenen platform, sürekli yeni servisler sunarak ve mevcut servislerini güncelleyerek, platformun verimliliğini sürekli arttırıyor aynı zamanda da yeni standartlara uygun hale getirerek tüm araçların güncelliğini yitirmemesini sağlıyor.

Industry 4.0

Sanayi 4.0: Sanayide teknolojik ilerlemenin 4. dalgası

Teknolojik ilerlemeler, sanayi devriminin başlangıcından bu yana, endüstriyel verimlilikte büyük artışa işaret eden üç ana aşamanın kat edilmesini mümkün kılmıştır.

18. yüzyılın sonlarında fabrikalarda buhar gücüyle çalışan makineler kullanılmaya başlanmış, 20. yüzyılın başında elektrik enerjisi ile seri üretim mümkün olmuş, 1970’lerden itibaren ise elektronik ve bilgi teknolojileri (BT) ile sanayide otomasyon yaygınlaşmıştır.

Günümüzde ise, siber-fiziksel sistemler ve dinamik veri işleme ile değer zincirlerinin uçtan uca bağlandığı, sanayi devriminin dördüncü evresine tanıklık ediyoruz.

Sanayi 4.0’ı Tetikleyen Dokuz Teknolojik Unsur

  • Büyük Veri ve Analiz
  • Akıllı Robotlar
  • Simülasyon
  • Dikey ve Yatay Sistem Entegrasyonu
  • Nesnelerin İnterneti
  • Siber güvenlik
  • Bulut
  • Eklemeli Üretimi

Zenginleştirilmiş Gerçeklik

IOT

SAP IoT çözümleri SAP HANA tarafından desteklenmektedir:

IoT için SAP çözümleri, çok çeşitli uygulama, geliştirme araçları ve entegrasyon servislerine erişim olanağı sağlayan SAP HANA platformu üzerine kurulmuştur. Ayrıca, gerçek zamanlı olarak çok büyük miktarda IoT verilerini işleme yeteneği sağlar.

SAP'nin temelinde HANA, veri akışı, tahmini analiz, ilişki modelleme, coğrafi alan işleme, on-the-fly karmaşık hesaplamalar, makine öğrenimi ve metin işleme desteklemek için yerel olarak entegre işlem motorları tam bir settir.

Bu, aynı veri kümesindeki işlem ve analitik iş yüklerini işleme yeteneği ile daha da zenginleştirilmiştir. Bu zengin özellik seti, IoT verisinin ve çözümlerinin beklenmedik iş yüklerini desteklemek için bir temel sağlar.

IoT ve SAP Hana Bulut Platformu:

IoT için SAP Hana Bulut Platformu, işletmelerin herhangi bir algılayıcıyı veya cihazı, şirketleri ve iş ağlarındaki herhangi bir uygulama veya iş sürecine bağlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Cihaz yönetimi, IoT mesajlaşma ve IoT uygulama etkinliği, veri modelleme de dahil olmak üzere yeni ürünün bir parçasıdır.

SAP Bağlantılı Varlıklar, Bağlı Lojistik ve Tahmini Bakım ve Hizmet gibi mevcut IoT uygulamaları tümüyle yeni platformdan yararlanacaktır.

Yeni IoT odaklı hizmetler ile "herkes, platformumuza ve iş süreçlerimize herhangi bir şey bağlayabilir".