Yeni TeknolojilerSAP ERPSAP SCMSAP IBPSAP FioriSAP Destek Merkezi

SAP IBP

SAP IBP (Entegre İş Planlaması)

Günümüz pazarının gerçek zamanlı tedarik zinciri planlama özellikleri ile beklentilere cevap verin.

SAP Entegre İş Planlaması ile geleceğe yönelik talep ve karlılık analizleri yapın. SAP HANA bellek teknolojisi ile güçlendirilen bu gerçek zamanlı tedarik zinciri planlama çözümü, satış ve operasyon, talep, tedarik planlaması ve stok optimizasyonu için özellikleri ortak bir platformda sunar. Güçlü tedarik zinciri analitiklerinden, what-if simülasyonlarından, uyarılardan, ve Entegre işletme planlamasından (IBP) yararlanarak satış tahminlerini, envanter hedeflerini, tedarik planlarını ve finansal planları tek bir operasyonel planda birleştiren süreçtir. Tüm taraflarca ve otoriteler tarafından kabul edilmiş olan bu süreç, arz ile talebi ve strateji ile sonucu buluşturmayı kolaylaştırır.

SAP Entegre İş Planlaması, bulutta SAP HANA üzerinde çalışan bir dizi tedarik zinciri planlama uygulaması vasıtasıyla bu süreci destekler ve hızlandırır. 

S&OP
Satış ve Operasyonel Planlama
Talep Tepki ve Arz Stok Kontrol Merkezi

S&OP-Satış ve operasyon planlama

Satış ve Operasyon Planlama için SAP Entegre İş Planlaması, üretim çeşitliliğinin, envanterin, servis seviyelerinin ve karlılığın etkisini dengeleyerek, departmanlar arası bir plan sunar. Ayrıca satış ve operasyon planlarını, gelir artışını artırmak, pazar payını arttırmak ve mali hedeflere ulaşmak için şirket stratejileri ve hedefleri ile uyumlu hale getirir. Uyumlu kararlar ile iş çıktılarını en üst düzeye taşır.

Talep

Talep için SAP IBP, kısa vadeli planlama ufkunuzun tahmin doğruluğunu iyileştirmek için istatistiksel yöntemlere dayalı "geleneksel" orta-uzun vadeli planlamayı, talebin algılama modellerini çalıştırma olanağı ile birleştiren uçtan uca talep planlama motorudur.

Çözüm, otomatik ve istisna bazlı planlama süreçlerinin yanı sıra SAP HANA hızıyla güçlendirilmiş ve kullanıcı dostu bir Microsoft Excel arayüzüne dayanan manuel planlama özelliklerini bir araya getirir.

Talep Planlaması, SAP IBP paketinin bir parçasıdır ve böylelikle uçtan uca planlama senaryolarına olanak sağlar (örn. Stratejik karar verebilme için talep, stok veya arz boyunca tam görünürlük elde etme) Ayrıca, gerekli ana ve işlemsel verileri almak, ileri işleme adına geliştirilmiş tahminleri geri yollamak için SAP, ERP ve SAP APO gibi sistemlerle tam uyum içerisindedir. Örn; APO SNP ya da ERP’de olduğu gibi.

Tepki ve Arz

Arz planlamasına ve tahminlere verilen tepkilere hakim olma; Tepki ve arz için SAP Entegre İşletme planlaması, tam tedarik zinciri modelini göz önünde bulundurarak, talep değişikliklerinde hızlı adapte olmanın yanı sıra, müşteri ihtiyaçlarını kısıtlı veya kısıtlamasız bir modda karşılamak için üretim, dağıtım ve tedarik planlarını simüle eder. Tepki ve tedarik için Entegre İş planlaması, potansiyel senaryolarda görünürlük sağlamak için What-If analizleri üretir.

Stok

Çok aşamalı stok optimizasyonu ile stokların azaltılması ve müşteri hizmet seviyelerinin iyileştirilmesi.

Stok için SAP IBP, ekonomik belirsizlik sebebiyle artan tedarik zinciri riskinin, artan müşteri beklentilerinin, talep volatilitesinin ve karşılaştıkları tedarik değişkenliğinin yönetilmesine olanak tanır. Envanteri aynı anda birden çok aşamada optimize etmek ve değişkenlik için model oluşturmak, yalnızca müşteri hizmet düzeylerini karşılamaktan veya aşmaktan başka, çalışma sermayesini de azaltacak envanter hedeflerini sağlar. 

Kontrol Merkezi

Gerçek zamanlı uçtan uca işlemler üzerinde gezinme, analiz etme ve karlı bir şekilde yönetme yetileri;

Tedarik zinciri verileri ve süreçleri, organizasyonel sınırların ötesine geçen ortak ekosistemlere kadar bir araya getirir. Tedarik zincirinin tutarlı ve zamanında bir görünümden yoksun olması, sorunların tanımlanmasına ve tepki verilmesinin gecikmesine yol açmaktadır. SAP Kontrol Merkezi, istisna koşulların etkisini değerlendirmek ve daha iyi kararlar vermek için gerçek zamanlı görünürlüğü uçtan uca tedarik zincirine analitik ile birleştirir.