Yeni TeknolojilerSAP ERPSAP SCMSAP IBPSAP FioriSAP Destek Merkezi

Yeni Teknolojiler

Yeni Teknolojiler

SAP Cloud Platform Endüstri 4.0 IOT

SAP Cloud Platform

SAP Cloud Platform, içerisinde uygulama geliştirmek, barındırmak ve yönetmek için birçok farklı hizmeti barındıran bulut tabanlı bir platformdur. Endüstri standartlarında, açık ve modüler bir yapıya sahiptir. Son zamanlarda SAP’nin bulut stratejisindeki kilit ürün konumundadır. Temel amacı herhangi bir donanım gerektirmeden, kurulum karmaşası yaşatmadan, hızlı bir şekilde uygulama geliştirilebilmesi için gerekli araçları sağlamaktır. Bu uygulamalar mevcut bulut ve şirket içi sistemlere entegre ya da tamamen bağımsız uygulamalar olabilir. Sunulan araçlar sayesinde, sadece geliştirmek istediğiniz uygulamanın kendisine ve iş süreçlerinizdeki katkısına odaklanabiliyorsunuz. Diğer teknik bariyerlerden kurtulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla daha çevik bir geliştirme sürecine sahip olarak, daha yenilikçi ve rekabetçi hale gelebiliyorsunuz. İki haftalık aralarla güncellenen platform, sürekli yeni servisler sunarak ve mevcut servislerini güncelleyerek, platformun verimliliğini sürekli arttırıyor aynı zamanda da yeni standartlara uygun hale getirerek tüm araçların güncelliğini yitirmemesini sağlıyor.

Industry 4.0

Sanayi 4.0: Sanayide teknolojik ilerlemenin 4. dalgası

Teknolojik ilerlemeler, sanayi devriminin başlangıcından bu yana, endüstriyel verimlilikte büyük artışa işaret eden üç ana aşamanın kat edilmesini mümkün kılmıştır.

18. yüzyılın sonlarında fabrikalarda buhar gücüyle çalışan makineler kullanılmaya başlanmış, 20. yüzyılın başında elektrik enerjisi ile seri üretim mümkün olmuş, 1970’lerden itibaren ise elektronik ve bilgi teknolojileri (BT) ile sanayide otomasyon yaygınlaşmıştır.

Günümüzde ise, siber-fiziksel sistemler ve dinamik veri işleme ile değer zincirlerinin uçtan uca bağlandığı, sanayi devriminin dördüncü evresine tanıklık ediyoruz.

Sanayi 4.0’ı Tetikleyen Dokuz Teknolojik Unsur

  • Büyük Veri ve Analiz
  • Akıllı Robotlar
  • Simülasyon
  • Dikey ve Yatay Sistem Entegrasyonu
  • Nesnelerin İnterneti
  • Siber güvenlik
  • Bulut
  • Eklemeli Üretimi

Zenginleştirilmiş Gerçeklik

IOT

SAP IoT çözümleri SAP HANA tarafından desteklenmektedir:

IoT için SAP çözümleri, çok çeşitli uygulama, geliştirme araçları ve entegrasyon servislerine erişim olanağı sağlayan SAP HANA platformu üzerine kurulmuştur. Ayrıca, gerçek zamanlı olarak çok büyük miktarda IoT verilerini işleme yeteneği sağlar.

SAP'nin temelinde HANA, veri akışı, tahmini analiz, ilişki modelleme, coğrafi alan işleme, on-the-fly karmaşık hesaplamalar, makine öğrenimi ve metin işleme desteklemek için yerel olarak entegre işlem motorları tam bir settir.

Bu, aynı veri kümesindeki işlem ve analitik iş yüklerini işleme yeteneği ile daha da zenginleştirilmiştir. Bu zengin özellik seti, IoT verisinin ve çözümlerinin beklenmedik iş yüklerini desteklemek için bir temel sağlar.

IoT ve SAP Hana Bulut Platformu:

IoT için SAP Hana Bulut Platformu, işletmelerin herhangi bir algılayıcıyı veya cihazı, şirketleri ve iş ağlarındaki herhangi bir uygulama veya iş sürecine bağlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Cihaz yönetimi, IoT mesajlaşma ve IoT uygulama etkinliği, veri modelleme de dahil olmak üzere yeni ürünün bir parçasıdır.

SAP Bağlantılı Varlıklar, Bağlı Lojistik ve Tahmini Bakım ve Hizmet gibi mevcut IoT uygulamaları tümüyle yeni platformdan yararlanacaktır.

Yeni IoT odaklı hizmetler ile "herkes, platformumuza ve iş süreçlerimize herhangi bir şey bağlayabilir".